Bli socionom i Göteborg?

Jag har under lång tid funderat på att byta karriär och då mot något helt annat än IT. Det som ligger närmast hjärtat är socionom och det är socionom Göteborgi Göteborg jag vill plugga och arbeta.  Nu är det så att jag redan har en akademisk examen i botten och funderar på det här med ännu mera studielån.  För att vara säker på att det är det jag vill studera och lägga tre år på, har jag anmält mig i en kurs i sociologi. Ska man bli socionom är det ett av flera ämnen man kommer att läsa. Vad är då detta för ämne?

Sociologi är studier av mänskliga sociala relationer och institutioner. Sociologi är varierande, allt från kriminalitet till religionen, från familjen till staten, från avdelningarna för ras och social klass till de delade uppfattningar i en gemensam kultur och från social stabilitet till radikal förändring av hela samhällen.

Sociologi är ett spännande och upplysande ämnesområde som analyserar och förklarar viktiga frågor i våra personliga liv, våra samhällen och världen. På det personliga planet, undersöker sociologi de sociala orsaker och konsekvenser av sådana saker som romantisk kärlek, ras- och könsidentitet, familjekonflikter, avvikande beteende, åldrande, och religiös tro. På samhällsnivå, undersöker sociologi och förklarar frågor som kriminalitet och juridik, fattigdom och rikedom, fördomar och diskriminering, skola och utbildning, företag företag, urban gemenskap och sociala rörelser. På global nivå, sociologi studier sådana fenomen som befolkningstillväxt och migration, krig och fred, och ekonomisk utveckling.

Kursen finns i Göteborg och det passar mig perfekt! Det verkar inte vara så svårt att få jobb efter utbildningen. Här finns ett företag som hjälper till att hitta jobb som socionom i Göteborg, teambokonsult.se. Det känns bra på alla sätt och kursen kommer att ge mig svar på om socionom är mitt kall eller inte. Utbildning är aldrig tungt att bära som de säger!

Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *